SEPUTARLAMPUNG.COM – Artikel ini berisi kunci jawaban dan pembahasan soal Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 6 SD/MI Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup halaman 40 41 42.

Ulasan jawaban dan soal tumbuhan sumber kehidupan kelas 6 SD tema 1 pembelajaran 4 di bawah ini diharapkan dapat membantu adik-adik dalam belajar.

Pada soal dan jawaban tumbuhan sumber kehidupan kelas 6 SD tema 1 pembelajaran 4 ini akan belajar mengenai ciri-ciri kesimpulan, merumuskan komponen kesimpulanm, menemukan tiga contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan operasi hitung.

Pembahasan materi dalam artikel ini diulas oleh Dian Aulya, S.Pd. Alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.

Baca Juga: Bagaimana Cara Melakukan Pendaftaran PPPK Tenaga Teknis 2022 di Laman SSCASN? Simak Langkah Berikut

Berikut Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 6 Subtema 1 Halaman 40 41 42:

Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup.

Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut!

Manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup antara lain: